Smlouva: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH INVESTIC

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1293
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 894,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 081,74
Zadávací řízení: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH INVESTIC

Název (předmět)

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH INVESTIC

Stručný popis

V rámci Veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem, a to na dobu dvou let. Na základě rámcové dohody budou s vybraným účastníkem uzavírány objednávky, na základě nichž budou Zadavateli poskytovány níže specifikované právní služby. Postup uzavírání objednávek je popsán v závazném vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy