Smlouva: Monitoring ve vybrané části evropsky významné lokality Libické luhy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1733
Evidenční číslo: S-6088/OŽP/2020
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 39 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 39 000,00
Zadávací řízení: Monitoring ve vybrané části evropsky významné lokality Libické luhy

Název (předmět)

Monitoring ve vybrané části evropsky významné lokality Libické luhy

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je: zpracování cenologického a botanického průzkumu cévnatých rostlin, který bude zaměřený na stav společenstev, se zvláštním zřetelem na evropský typ stanoviště 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (déle jen evropský typ stanoviště 6430), odpovídající biotopu M7 - Bylinné lemy řek, na chráněné a ohrožené druhy, druhy významné pro dané území, diagnostické druhy společenstev, invazní a expanzivní druhy v pásu podél pravého břehu řeky Labe, , ležící v k.ú. Oseček. Toto území se nachází v evropsky významné lokalitě Libické luhy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy