Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„II/113 Divišov - Vlašim“ - PD 27.08.2020
„II/116 Jinočany - Hlásná Třebáň, přeložka silnice - studie proveditelnosti + EIA“ - PD 27.08.2020
„II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti“ - PD 27.08.2020
„II/118 Hluboš – hr. okr. Příbram“ - PD 27.08.2020
Výsadba stromů v SK v obcích I - VI 27.08.2020
„II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD 26.08.2020
Návrh a tisk publikace s pracovním názvem "Blaník a Podblanicko" 26.08.2020
Ochranné zdravotní pomůcky 26.08.2020
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město včetně staveb souvisejících, tzv. Bezděčínská spojka 26.08.2020
webové služby e-UtilityReport 26.08.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora 26.08.2020
Instalace plynového infrazářiče 24.08.2020
Pořízení automobilu pro přepravu osob – 9 míst 24.08.2020
Poskytování technické podpory IT 24.08.2020
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY STOLNÍCH POČÍTAČŮ NA 2 ROKY 24.08.2020
6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město, včetně staveb souvisejících, tzv.Bezděčínská spojka, vč. úplného znění 24.08.2020
Servis zařízení VZT a chlazení 21.08.2020
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky – Dodávky vybavení (opakování - část J) 21.08.2020
II/608 rekonstrukce silnice“ - PD 19.08.2020
Oprava koupelny v objektu Domova Unhošť 18.08.2020