Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Středočeského kraje a zajištění souvisejících odborných činností pro období 2020 - 2021“ 22.06.2020
Podpora ICZ e-spis LITE® 18.06.2020
Restaurování kamenných prvků ve vstupní hale (mázhausu) budovy čp. 87 18.06.2020
Výtah internát 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Králičina a Povýmolí - opakování 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území U skal 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Veltruský luh 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zahořanský stratotyp 18.06.2020
II/125 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“ - TDS+BOZP 17.06.2020
Nákup osobního automobilu 17.06.2020
„II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží“ - TDS+BOZP 16.06.2020
Výběr dodavatelské svářecí školy pro rok 2020 16.06.2020
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 16.06.2020
Výměna oken v budově č.p.33 Vojkov 15.06.2020
Výměna oken 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Horní solopyský rybník 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Minartice 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybník Vočert a Lazy 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování 12.06.2020
Oprava sociálního zařízení v objektu A 10.06.2020