Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce
nadlimitní Zadáno 24.01.2020 27.04.2020 10:00
Kontrola a údržba zavlažovacího systému a vodního systému s postupnou revitalizací zavlažovaných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 24.02.2020 08:00
III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky – SD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 06.02.2020 10:00
Zajištění prodloužení podpory aplikace Symantec o 1 rok
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 04.02.2020 00:00
Zpracování znaleckého posudku v oboru stavebnictví, dopravní stavby – komunikace II/201 Zbečno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 04.02.2020 10:00
Strategické poradenství a zastupování zájmů při EU
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 29.01.2020 10:00
Škola v přírodě 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.01.2020 03.02.2020 10:00
III/Strančice – Kunice, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 29.01.2020 09:00
"Rámcová dohoda na nákup drogistického zboží pro Domov seniorů Jankov"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 04.02.2020 10:00
„Dodávka notebooků pro SPŠ a VOŠ Kladno“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 03.02.2020 10:00
III/23631 Kladno, průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 29.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na nákup masa
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 04.02.2020 00:00
Malování pokojů a místností Centra
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 24.01.2020 09:00
ICT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2020 29.01.2020 10:00
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 03.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016