Veřejná zakázka: Strategie mitigace a adaptace na změnu klimatu ve Středočeském kraji 2025–2035

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14744
Systémové číslo: P24V00000930
Datum zahájení: 11.06.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Strategie mitigace a adaptace na změnu klimatu ve Středočeském kraji 2025–2035
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zpracování Strategie mitigace a adaptace na změnu klimatu ve Středočeském kraji pro roky 2025–2035.
Klimatický plán by mohl/měl obsahovat:
1. V intencích uvedených oblastí:
• Strategie adaptace krajiny (zemědělství, lesnictví, ochrana přírody+ biodiverzita, zadržování vody v krajině apod.)
• Strategie adaptace energetiky (OZE, ZEVO, teplárenství, distribuce, agregace, akumulace, komunitní a komunální energetika apod.)
• Strategie adaptace sídel (modrozelená infrastruktura, odpadové hospodářství, péče o zeleň v sídlech, budovy s nízkou /nulovou spotřebou energií, bezpečnost při živelných pohromách apod.)
• Odpadové hospodářství
• Implementace do územního plánování
• Závazný rámec pro rozhodování orgánů samosprávy v oblastech řešených klimatickým plánem
2. Analýzu dopadů změn klimatu na střední Čechy,
3. Návrhy opatření pro minimalizaci dopadů změn klimatu
4. Implementační plán

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy