Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Korektorské a redakční služby pro GASK
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 18.02.2020 16:00
III/3308 Velenka- Semice, rekonstrukce silnice TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 18.02.2020 10:00
Rožďalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 10:00
Zpracování a odevzdání dokumentace studie proveditelnosti v sedmi lokalitách cestmistrovství dle zadávací dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 14.02.2020 09:00
III/3275 Starý Kolín, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na akci „Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 28.02.2020 13:00
Dodávka evakuačních podložek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 26.02.2020 12:00
II/101 Říčany - Úvaly, podrobný GTP
podlimitní Zadáno 06.02.2020 06.03.2020 10:00
Výmalba vnitřních prostor Domova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 25.02.2020 14:00
Dodávka svařovací materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 18.02.2020 10:00
Nákup tabletů z projektu Šablony II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 17.02.2020 09:30
Oprava a rekonstrukce zázemí kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 24.02.2020 12:00
Rámcová dohoda na nákup pečeiva
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 14.02.2020 14:00
Nové sporáky do kuchyně Domova seniorů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 24.02.2020 12:00
Zajištění jazykových kurzů anglického jazyka pro PP v rozsahu 80 hodin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 21.02.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016