Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/23631 Kladno, průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 29.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na nákup masa
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 04.02.2020 00:00
Malování pokojů a místností Centra
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 24.01.2020 09:00
ICT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2020 29.01.2020 10:00
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 03.02.2020 10:00
Regenerace a obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje „REVITALIZACE ZELENĚ CESTMISTROVSTVÍ ZÁSMUKY A BEROUN“
podlimitní Zadáno 16.01.2020 05.02.2020 10:00
Zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení provozovaných na silničním pozemku nebo v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 27.01.2020 10:00
III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1
podlimitní Zadáno 16.01.2020 21.02.2020 10:00
Dodávka hutního materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 10:00
Osvětlení výstavního sálu v 1. NP MČK
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 23.01.2020 16:00
Dodávka 2 kusů bubnových sušičů prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 22.01.2020 10:00
Dodávka 2 kusů praček
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 22.01.2020 10:00
nákup harfy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 17.02.2020 00:00
Stoly a židle do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 23.01.2020 12:00
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 23.01.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016