Veřejná zakázka: III/1138, III/1139, II/113 Tismice, Vrátkov, Doubravčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14786
Systémové číslo: P24V00000972
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0218/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2024
Nabídku podat do: 23.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1138, III/1139, II/113 Tismice, Vrátkov, Doubravčice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu (dle rozpočtu), lokální sanace do hloubky 0,35 m (odstranění stávajícího vozovkového souvrství do hl. 0,35m, položení separační geotextilie, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti v tl. 150mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 120mm, pokládka ACL 16+ tl. 80mm), čištění krajnic od nánosů, čištění příkopů do 0,5 m3/m, očištění asfalt. vozovek zametením 2x, spojovací postřik 2x, pokládka ložné vrstvy ACL 16+ (vyrovnávka) a pokládka ACO11+ v tl. 50 mm. zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, frézování drážky a těsnění dilatačních spár, osazení ocelových svodidel, VDZ barvou (dělící čára + přechod + 2x symbol) a plastem po dokončení stavby (2024).

V rámci stavby dojde k rekonstrukci 1 ks propustku (vybouraní částí železobetonu s odvozem, odkopávky a prokopávky, základy z prostého betonu DO C, propusty z trub DN 600mm plastových, obetonování potrubí z prostého betonu DO 30/37, římsy ze železobetonu DO 30/37, asfaltový beton pro podkladní vrstvy 2 x 50mm a osazení svodidel) a 1 x k částečné rekonstrukci 1 ks propustku (vybouraní částí železobetonu s odvozem, odkopávky a prokopávky, římsy ze železobetonu DO 30/37, asfaltový beton pro podkladní vrstvy 2 x 50mm a osazení svodidel).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 112 385 Kč bez DPH
  29112385,34 Kč

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy