Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace a renovace odborných učeben a kabinetů – TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 14.03.2023 09:00
Modernizace učeben pro podporu hybridní výuky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 14.03.2023 10:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení - zajištění plenéru pro žáky školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2023 28.02.2023 00:00
Poskytování advokátních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 06.03.2023 10:00
Vybudování a vybavení odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav – TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 14.03.2023 09:00
Výběr poskytovatele na vedení a zpracování platové agendy pro SOŠ a SOU Dubno v letech 2023-2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2023 27.02.2023 08:00
Vybudování a vybavení odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav – PD a AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 14.03.2023 09:00
Gastro zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.02.2023 24.02.2023 07:20
Audiovizuálního vybavení sálu školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.02.2023 24.02.2023 00:00
Školení právních aspektů poskytování přednemocniční péče
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 03.03.2023 10:00
Zpracování provozní dokumentace a hodnocení kvality dispečinku ZZS SK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 03.03.2023 10:00
Sportovní kurz červen 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2023 23.02.2023 14:00
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP na akci Zateplení budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 13.03.2023 10:00
Zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení DSP pro projekt "Celková rekonstrukce Podlipanského muzea v Českém Brodě"
podlimitní Hodnocení 23.02.2023 20.03.2023 10:00
malotraktor s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 02.03.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016