Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na 2.pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2021 29.11.2021 10:00
Výstavba parkoviště P+R Olbramovice - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2021 10.12.2021 11:00
Zajištění servisu a oprav osobních motorových vozidel KSÚS SK pro oblast Benešov II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 30.11.2021 11:00
Úklid kancelářských prostor včetně dodávky hygienických potřeb
podlimitní Vyhodnoceno 11.11.2021 14.12.2021 10:00
II/273 Nebužely - Mšeno
nadlimitní Hodnocení 11.11.2021 11.01.2022 10:00
Nákup drobných zařízení z oblasti IT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 17:00
„Nákup vybavení do strojních dílen“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 29.11.2021 12:00
Nákup notebooků, jejich příslušenství a monitorů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 26.11.2021 12:00
Projektová dokumentace na "Modernizace a rozšíření prostor SOU a PrŠ Kladno – Vrapice"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2021 25.11.2021 12:00
Obnova dopravního značení ke kulturním cílům (DZ 24b) a obnova replik dobových textových cedulí s nápisy „Zakázané pásmo“ a „Pozor! Střelba bez výstrahy“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
přetmelení komínů, výměnu sloupů oplocení a obnovu dřevěných zátarasů s ostnatým drátem v areálu Památníku Vojna, pobočce Hornického muzea Příbram, p. o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
Realizace terénních úprav v souvislosti s opravou plotu, výkop a zaslepení přípojky vody k budově cáchovny a úprava parkovací plochy v areálu Památníku Vojna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
Nákup varného plynového kotle do školní kuchyně SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 10:00
Obnova nábytku na DM
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 10:00
,,Oprava plotu v chráněném bydlení"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 22.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016