Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propustek na silnici č.III/10169 Hradešín - Masojedy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 02.03.2021 11:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vrch Baba u Kosmonos
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinice
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vehlovické opuky
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom – pojezdy pásových vozidel
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráň u Chroustova
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u Kochánek
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slánská hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhůrka
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 22.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pazderna
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lůmek u Bečvár
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kněžívka
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 15.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Klepec
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 31.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016