Veřejná zakázka: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13671
Systémové číslo: P23V00002285
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0046/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.12.2023
Nabídku podat do: 08.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
silnice III/1012 propojující Světice –Mnichovice
Předmětem je rekonstrukce vozovky kompletní výměnou konstrukčních vrstev, vybudování nových zvýšených chodníků pro pěší a výměna krytů chodníku, které jsou s nevyhovujícím krytem. Stávající chodníky, u kterých proběhla již rekonstrukce nebudou upravovány. S výjimkou části chodníku realizované s cyklostezkou, kde dojde k úpravě hrany vozovky (dojde k rozšíření stávajícího chodníku). V průběhu zpracování PD byla investorem realizována úprava plochy za začátkem úprav vlevo ve směru staničení (zádlažba zpevněné plochy pro parkování). Návaznost na zpevněné plochy této části přizpůsobit v rámci realizace.

silnice III/1015 propojující Všestary – Strančice
Předmětem je rekonstrukce vozovky frézováním a položením nových vrstev krytu, lokálně rozšíření vozovek, úseky s jednostranným otevřeným žlabem z kamenné dlažby a vybudování úseků nových zvýšených chodníků pro pěší. Stávající chodníky nebudou upravovány. Způsob odvodnění vozovek se nemění. Dešťové vody budou zachycovány ve stávajících uličních vpustech. Lokálně dojde k jejich posunu ke kraji vozovky. V úsecích, kde docházelo k rozlévání dešťových bude na hranu vozovky navazovat žlabovka vytvořená z drobné kamenné dlažby ukončená u stávajících uličních vpustí případně přes uliční vpust převedena do příkopu na protější straně vozovky. V prostoru nám. J. Baťhy je nově navržen záliv pro BUS. Délka nástupní hrany 12,0 m nášlap rozsahu nástupiště 150 mm. Vozovky budou na straně navazující na příkopy lemovány obrubami uloženými v úrovni.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 37 527 339 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky