Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění nemovitého a movitého majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů
nadlimitní Zadáno 13.09.2023 09.10.2023 10:00
Nákup automobilu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2023 13.09.2023 10:00
SOŠ a SOU Hořovice - Dodávka síťových a počítačových komponentů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 29.09.2023 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava Milovice – zámek Loučeň 23. 9. 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 21.09.2023 10:00
Projektová dokumentace na opravu fasády - Domov Na Zátiší Rakovník
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 09.10.2023 10:00
Středočeské dožínky 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 12.09.2023 00:00
Táborová základna pro pobytový tábor 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2023 08.09.2023 12:00
Nákup nového stravovacího systému do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2023 19.09.2023 11:00
Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5
nadlimitní V jednání 07.09.2023 23.10.2023 10:00
Výuka autoškoly pro žáky skupiny B a B+C
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2023 07.09.2023 00:00
SOŠ a SOU Hořovice - dodávka klimatizací pro učebny SOU - Tlustice 28
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 25.09.2023 12:00
Oprava JV stěny fasády budovy domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 18.09.2023 10:00
Dodávky a servis bezpečnostních technologií v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje
nadlimitní Zadáno 06.09.2023 12.10.2023 10:00
Studijní pobyt Francie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2023 06.09.2023 00:00
Nákup IT techniky pro SOŠ a SOU Beroun-Hlinky
podlimitní Zadáno 05.09.2023 04.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016