Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Environmentální audit Krajského úřadu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 18.08.2022 13:00
Rekonstrukce kuchyně - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 16.08.2022 08:00
Dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany, realizace parku (opakování)
podlimitní Hodnocení 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Sanitní vozidla ZZS – typ C
nadlimitní Vyhodnoceno 04.08.2022 05.09.2022 10:00
II/121 Votice, ul. Husova
podlimitní Hodnocení 03.08.2022 03.10.2022 09:00
11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu v oblasti Vysoký Chlumec - Petrovice - Chyšky, včetně staveb souvisejících.dle
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2022 12.08.2022 12:00
Revize elektroinstalace a spotřebičů organizace Nalžovický zámek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 09.08.2022 09:00
V+V projekty ÚAPPSČ - technicko-personální zajištění terénních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 15.08.2022 10:10
Oprava sociálního zařízení v SŠDŘ Kladno - uveřejnění výsledku ZŘ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.08.2022 03.08.2022 00:00
III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 17.08.2022 10:00
Nákup užitkového a osobního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 16.08.2022 10:00
Úprava skladu brambor vč. technologie chlazení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 12.08.2022 08:30
Domov Hostomice – Zátor, revitalizace střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 12.08.2022 08:00
Oprava položení podlahy na schodišti 1 a 2 pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 11.08.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016