Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění autobusové dopravy na exkurze
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 10.06.2021 12:00
II/339 Červené Janovice – Štipoklasy
podlimitní Zadáno 21.05.2021 18.06.2021 10:00
Dodávka ICT techniky pro SŠDŘ Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 04.06.2021 10:00
Nákup ICT vybavení
nadlimitní Hodnocení 21.05.2021 02.08.2021 10:00
„Rekonstrukce střechy na obytném stavení z 19. stol. v areálu tvrze v Hradeníně“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 11.06.2021 13:00
Studie proveditelnosti Cyklospojení Řevnice - Srbsko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 14.06.2021 10:00
Vltavská cyklistická cesta - Klecany - Kralupy studie
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 14.06.2021 10:00
Oprava sociálních zařízení v 1. a 2. patře
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 01.06.2021 10:00
Zajištění bezbariérovosti - dodávka schodolezu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Nákup poukázek z FKSP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 12:00
Oprava římsy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 12:00
Nákup topenářských a instalatérských potřeb, sanity 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 01.06.2021 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko-Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016