Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lyžařský kurz včetně skipasů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 03.12.2019 14:00
Včelín SZeŠ Čáslav - 1. etapa - základová deska
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 04.12.2019 10:00
III/1114 Líšno - svah a část vozovky - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 06.12.2019 10:00
profesionální pračka s kapacitou 11kg suchého prádla a průmyslový bubnový sušič s kapacitou sušení min. 13kg prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 30.11.2019 03:00
Nákup serverového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2019 04.12.2019 22:00
Oprava a údržba Kounice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 03.12.2019 10:00
„Zhodnocení účinnosti pilotní instalace biodynamického osvětlení v DS TGM v Berouně – VÝZKUM VLIVU INOVOVANÉHO OSVĚTLENÍ NA ZDRAVÍ A KOGNICI SENIORŮ – FÁZE 2“
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 06.12.2019 16:00
21 ks PC - nová učebna IT - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 06.12.2019 10:00
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji
podlimitní Zadáno 22.11.2019 11.12.2019 10:00
Dokončení modernizace ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 02.12.2019 07:00
Zádržný systém dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 28.11.2019 10:00
Oprava hlavního vchodu do budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 29.11.2019 10:00
Rozšíření aplikačního řešení – moduly příkaz k fakturaci a příkaz k úhradě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 03.12.2019 10:00
výzva k podání nabídky: koupě os. automobilu 8, míst
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 29.11.2019 15:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce obytného stavení z 19. století v areálu tvrze v Hradeníně pro účely Regionálního muzea v Kolíně“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 09.12.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016