Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup pečící pánve do školní kuchyně SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 15.06.2020 10:00
Výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 09.06.2020 10:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP-Modernizace obvodového pláště hlavní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 10.06.2020 12:00
Výroba a nákup propagačních předmětů s logem Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2020 10.06.2020 10:00
Dodávka počítačů do učebny informatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 12.06.2020 12:00
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 10.06.2020 10:00
Výměna oken v budově č.p.33 Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 05.06.2020 10:00
Instalace svislé zdvihací plošiny v chráněném bydlení Cerhenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2020 08.06.2020 13:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Půdní vestavba učeben budovy SZŠ a VOŠ zdr. Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 15.06.2020 10:00
Oprava schodiště v budově ŠJ
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2020 05.06.2020 10:00
Průmyslová pračka
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2020 12.06.2020 00:00
Výměna oken a dveří na dílnách odborného výcviku.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 03.07.2020 12:00
Poskytování komplexních služeb mzdové a účetní agendy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 08.06.2020 10:00
Oprava střechy Staré Hraběcí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 12.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016