Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Video spot ZZS SK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2022 22.08.2022 09:00
Poskytování odborného poradenství při administraci projektu financovaného z programů a fondů ČR/EU (13. výzva IROP 2021–2027)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 16.08.2022 14:00
Výměna vstupní brány
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2022 09.08.2022 13:00
Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 19.08.2022 10:00
Podpora inovativních metod ve výuce - nákup tabletů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2022 08.08.2022 12:00
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 19.08.2022 11:00
V+V projekty ÚAPPSČ - skrývka ornice pro potřeby archeologického výzkumu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 19.08.2022 11:00
Projektová dokumentace pro rekonstrukci vnitřního sportovního areálu školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2022 05.08.2022 12:00
III/10114 Vestec-Libeň
podlimitní Hodnocení 05.08.2022 07.10.2022 09:00
Chemické čištění topného systému ústředního topení v 10ti objektech domova pro seniory pro seniory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2022 05.08.2022 10:00
Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 20.12.2022 09:00
Stavebně-zámečnické montážní práce a zhotovení regálového systému v Domově Barbora Kutná Hora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2022 05.08.2022 08:00
ZZS Středočeského kraje – technologie vybavení zdravotnického operačního střediska – 2021
podlimitní Hodnocení 04.08.2022 22.08.2022 10:00
Dodávka 5 000 ks licencí Microsoft® 365 A3 pro školy (opakování)
nadlimitní Zadáno 04.08.2022 21.09.2022 10:00
TDS a služby koordinátora BOZP na projekt Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady-opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 16.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016