Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zhodnocení účinnosti pilotní instalace biodynamického osvětlení v DS TGM v Berouně – VÝZKUM VLIVU INOVOVANÉHO OSVĚTLENÍ NA ZDRAVÍ A KOGNICI SENIORŮ – FÁZE 2“
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 06.12.2019 16:00
21 ks PC - nová učebna IT - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 06.12.2019 10:00
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji
podlimitní Zadáno 22.11.2019 11.12.2019 10:00
Dokončení modernizace ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 02.12.2019 07:00
Zádržný systém dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 28.11.2019 10:00
Oprava hlavního vchodu do budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 29.11.2019 10:00
Rozšíření aplikačního řešení – moduly příkaz k fakturaci a příkaz k úhradě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 03.12.2019 10:00
výzva k podání nabídky: koupě os. automobilu 8, míst
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 29.11.2019 15:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce obytného stavení z 19. století v areálu tvrze v Hradeníně pro účely Regionálního muzea v Kolíně“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 09.12.2019 13:00
Nákup výpočetní techniky II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 29.11.2019 14:00
Ubytování a stravování- lyžařský kurz 21.2. - 28.2 .2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 30.11.2019 00:00
Pořízení nových kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 27.11.2019 10:00
Nákup dětské terapeutické židle
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 06.12.2019 12:00
Dodávky hnědého uhlí 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 05.12.2019 12:00
Pořízení papírenského zboží a kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 03.12.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016