Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa – TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2023 15.06.2023 09:00
Oprava kotelny Velíšská 116 Vlašim
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2023 12.06.2023 09:00
Oprava wifi sítě v 2.NP a 3.NP Domova seniorů Dobříš
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2023 30.05.2023 10:00
II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa
podlimitní Zadáno 30.05.2023 08.09.2023 09:00
Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji – zajištění provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2023 09.06.2023 09:00
Zhotovení a montáž sprchových zástěn
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.05.2023 29.05.2023 08:00
III/11411 Libomyšl
podlimitní Zadáno 26.05.2023 19.06.2023 09:00
Nářadí do dílen pro žáky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 07.06.2023 13:00
Audit ročních účetních závěrek 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 07.06.2023 10:00
Výroba stolů pro sborovnu Gymnázia
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 09.06.2023 12:00
Smlouva o dílo - Energetické posudky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2023 25.05.2023 09:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slavkov - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 09.06.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pazderna - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 05.06.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Prameny Javornice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 05.06.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Loučeňské rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 09.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016