Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„III/11533 Beroun, okružní křižovatka“ – přeložka dešťové usazovací nádrže, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 31.03.2020 10:00
II/236 Černín, nestabilní svah-PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 23.03.2020 10:00
Oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 23.03.2020 08:00
Oprava válcové zkušebny brzd
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 27.03.2020 09:00
Oprava sociálního zařízení v objektu B
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 20.03.2020 08:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP – Dokončení sanace suterénu budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 15.04.2020 10:00
Dodání obálek pro doplnění kancelářských potřeb 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 19.03.2020 10:00
Nákup hutního materiálu 2020 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 23.03.2020 12:00
III/22916,III/22917a III/22917n Krupá, optimalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 22.04.2020 09:00
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 19.03.2020 15:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 19.03.2020 15:00
Rodinné pasy ve SK
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 06.04.2020 12:00
Senior pasy ve SK
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 06.04.2020 12:00
Nákup kovářských výhní, kovářského nářadí a nástrojů 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 23.03.2020 12:00
Dodávka uhlí do Nalžovického zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016