Veřejná zakázka: Provizorní most přes řeku Berounku - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14735
Systémové číslo: P24V00000921
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0289/00066001/2024
Datum zahájení: 04.06.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provizorní most přes řeku Berounku - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na návrh provizorního přemostění řeky Berounky a provizorních komunikací, které budou napojeny na stávající komunikační síť ve městě Berouně ve stupni pro vydání povolení stavby (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD). Poloha mostního provizoria a rozsah provizorních komunikací je zřejmý že „Studie proveditelnosti – provizorní most přes řeku Berounku“, která je součástí přílohy č. 2 Výzvy – Technická specifikace.
Vzhledem k plánované rekonstrukci mostů „II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 – 026 a 027 přes řeku Berounku“ je nutné zajistit na základě požadavku ŘSD a města Beroun nejvhodnější alternativní objízdnou trasu pro případ uzavření D5. Hlavní objízdné trasy povedou přes dálnici D5, provizorní přemostění bude využíváno především v případě nehody na dálnici a pro vozidla, jejichž provoz po dálniční síti je zakázán. Komunikace bude dále využívána pro provoz autobusů hromadné dopravy a vozidel IZS. Vzhledem k havarijnímu stavu předmětných mostů ev. č. 605 – 026 a 605 – 027 bylo ze strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu provizorního přemostění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 671 260 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy