Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovace 2023 - materiální vybavení IT technologiemi.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 27.02.2023 12:00
Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 06.03.2023 10:00
Bezpečné dopadové plochy pod herními prvky na zahradě školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2023 14.02.2023 00:00
II/108 Konojedy
podlimitní Zadáno 13.02.2023 01.03.2023 09:00
III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa - SD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 28.02.2023 09:00
Havárie kanalizačního řadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 13:00
Nákup vybavení k žacímu traktoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 10:00
Zajištění servisu a oprav osobních motorových vozidel KSÚS SK
nadlimitní Zadáno 13.02.2023 10.03.2023 09:00
Dodávka serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 28.02.2023 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava badatelský pobyt "Liberec" - 27.2-1.3.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2023 22.02.2023 09:00
Oprava elektroinstalace pokoje DS 1
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 24.02.2023 09:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 22.02.2023 10:00
Nákup ručního nářadí, nástrojů, spotřebního materiálu do dílen, elektrického nářadí a ochranných prostředků 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 21.02.2023 12:00
Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 9
nadlimitní Hodnocení 09.02.2023 04.03.2024 15:00
Oprava elektroinstalace chodba
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 23.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016