Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 21.05.2021 09:00
Zajištění pronájmu, servisu, provozu a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 25.05.2021 14:00
MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ BUDOV SOŠ A SOU DUBNO
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Revitalizace nádvoří Ševčinského dolu v Příbrami
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 12:00
Bezpečná škola 2021 - Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 19.05.2021 10:00
Výměna interiérových dveří
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2021 05.05.2021 12:00
Stavební opravy skladu nádobí kuchyně a chodby
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Nákup modulu GINIS – Insolvenční rejstřík
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Binokulární lupa, digitální mikroskop
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2021 31.05.2021 10:00
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 28.05.2021 12:00
Oprava čajových kuchyněk v budově DM
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 12.05.2021 10:00
Ozvučení akcí GASK
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2021 12.05.2021 14:00
Pacientský pojízdný zvedák - sprchové křeslo
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 12.05.2021 10:00
VÝBĚR DODAVATELSKÉ AUTOŠKOLY PRO ROK 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 12.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016