Veřejná zakázka: II/137 Načeradec – Daměnice – hr.kraje – PD II/150 Louňovice p. Bl. - Načeradec, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14760
Systémové číslo: P24V00000946
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0066/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-025914
Datum zahájení: 05.06.2024
Nabídku podat do: 09.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/137 Načeradec – Daměnice – hr.kraje – PD II/150 Louňovice p. Bl. - Načeradec, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
1. část: II/150 Louňovice p. Bl. - Načeradec, PD
Jedná se o úsek komunikace II. třídy Louňovic pod Blaníkem do Načeradce. Začátek úseku je na křížení s komunikací II/125 v Louňovicích pod Blaníkem na náměstí v uzlovém bodu A004 v km 18,154 provozního staničení, konec úseku v km 23,300 provozního staničení v křižovatce s komunikací III/01818 směr Pravětice před městysem Načeradec. Dokumentace bude vypracována ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD). Součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace. Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU.
2. část: II/137 Načeradec – Daměnice – hr.kraje – PD
Jedná se o úsek komunikace II. třídy z Načeradce ve směru na Jižní Čechy – začátek úseku je u tabule s názvem obce Načeradec cca v km 0,400 provozního staničení, dále komunikace pokračuje přes obec Daměnice až po správní hranici krajů středočeského a jihočeského (okres Benešov, oblast Benešov). Dokumentace bude vypracována ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD). Součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace. Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 711 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy