Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování provozní dokumentace a hodnocení kvality dispečinku ZZS SK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 03.03.2023 10:00
Sportovní kurz červen 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2023 23.02.2023 14:00
Zájezd do Francie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2023 23.02.2023 12:00
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP na akci Zateplení budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 13.03.2023 10:00
Zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení DSP pro projekt "Celková rekonstrukce Podlipanského muzea v Českém Brodě"
podlimitní Zadáno 23.02.2023 20.03.2023 10:00
malotraktor s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 02.03.2023 12:00
Dodávka pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2023 23.02.2023 08:09
Rekonstrukce koupelen na detašovaném pracovišti Liteň
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 07.03.2023 09:00
II/102 Davle
podlimitní Zadáno 21.02.2023 29.05.2023 09:00
Kompletní výkon technického dozoru stavby (TDS) a koordinátora BOZP na akci Výstavba nové vstupní budovy v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 06.03.2023 10:00
III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká, TDI + BOZP II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 09.03.2023 09:00
Zateplení půdních prostor č.p.40 a č.p.9
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2023 21.02.2023 10:04
III/27524 Nové Zámky, oprava propustku a komunikace – TDI a BOZP II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 08.03.2023 09:00
II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah – TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 09.03.2023 09:00
Zajištění ubytovacích a stravovacích služeb pro třídenní seminář
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 06.03.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016