Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování praporu a stuh Cechu obuvníků ve městě Žebráku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 21.10.2019 09:00
II/244 Čečelice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 18.10.2019 10:00
Restaurování kamenných prvků ve vstupní hale (mázhausu) budovy čp. 87
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 21.10.2019 09:00
Propagační předměty na rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 22.10.2019 10:00
Oprava skladovací rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 15.10.2019 10:00
Oprava hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 25.10.2019 11:00
SPŠ Velíšská 116 - rekonstrukce instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 16.10.2019 08:30
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt
podlimitní Zadáno 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Oprava sprch na DM Hubálov čp. 10
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 17.10.2019 12:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 11.10.2019 10:00
Stanovení místní úpravy provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 10:00
CMS Rakovník – výměna sekčních vrat (objekt:dílna-zvedák)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 15:00
Rekonstrukce výtahy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 17.10.2019 16:00
CMS Rožmitál – přeložka tlakové kanalizační přípojky včetně napojení na veřejný kanalizační řad města Rožmitál
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 10.10.2019 10:00
III/24021 Nelahozeves svodidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 16.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016