Veřejná zakázka: III/22916,III/22917a III/22917n Krupá, optimalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6403
Systémové číslo: P20V00000331
Evidenční číslo zadavatele: vz-143/20
Datum zahájení: 11.03.2020
Nabídku podat do: 22.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/22916,III/22917a III/22917n Krupá, optimalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odfrézování stávajícího krytu v tl. do 50mm a sanace lokálních poruch. Sanace obsahuje zaříznutí místa poruchy, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, pokládku geotextilie, ŠD v tl. 15cm, KZC v tl. 12cm a pokládku ACP 22 v tl. 8cm. Dále bude položena vyrovnávka ACL 16+ a položena asfaltová vrstva ACO 11+ v tloušťce 50 mm. Pracovní spáry budou zaříznuty a ošetřeny modifikovatelnou asfaltovou zálivkou. V rámci akce dojde k rektifikaci povrchových znaků inž. sítí (kanalizační vpusti, šoupata, hydranty), budou dále vyčištěny krajnice od nánosů a zpevněny asfaltovým recyklátem, dojde k vyčištění příkopů. Veškeré provedené práce budou realizovány dle platných norem ČSN, a TP.
Po ukončení opravy bude provedeno geodetické zaměření stavby.
Oprava bude realizována v režimu oznámení provedení udržovacích prací, dle schváleného DIO, jehož projednání a realizace je součástí zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 003 676 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky