Veřejná zakázka: V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6391
Systémové číslo: P20V00000319
Evidenční číslo zadavatele: 1094/2020
Datum zahájení: 11.03.2020
Nabídku podat do: 19.03.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je technicko-personální zajištění dokumentačních pracovníků se zkušenostmi s prací na archeologickém výzkumu na práci v rámci terénní části úseku 1 V+V projektu Zápy.
Práce zahrnují:
Dokumentátorské práce
- kresebná, fotografická dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
- fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací,
- kontrola úplnosti terénní dokumentace,
- průběžné počítačové zobrazování nálezových situací.
Terénní technické práce
- kresebná, fotografická, a formulářová dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
- fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací,
- provedení výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených archeologických situací nálezů,
- vyhledání a vyzvednutí movitých nálezů,
- evidence, očištění a zabalení všech movitých nálezů,
- zanesení početní a druhové specifikace nálezů do databázových programů,
- průběžné počítačové zobrazování nálezových situací,
- průběžnou evidenci a následný převoz získaných movitých nálezů do depozitáře dle požadavků zadavatele,
- materiální, technické zajištění a personální organizace výzkumu dle pokynů vedoucího ZAV
Další činnosti
- zajištění veškerého vybavení nářadím, nástroji a přístroji nutnými k provedení výše uvedené práce, včetně materiálu (kancelářského a obalového)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (helmy, vesty, proškolení pracovníků, likvidace odpadu)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení daného archeologického výzkumu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 933 750 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav archeologické památkové péče středních Čech
 • IČO: 49276433
 • Poštovní adresa:
  Nad Olšinami 448
  100 00 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nad Olšinami 448
100 00 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy