Veřejná zakázka: „III/11533 Beroun, okružní křižovatka“ – přeložka dešťové usazovací nádrže, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6414
Systémové číslo: P20V00000342
Evidenční číslo zadavatele: VZ-81/20
Datum zahájení: 13.03.2020
Nabídku podat do: 31.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „III/11533 Beroun, okružní křižovatka“ – přeložka dešťové usazovací nádrže, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování PD na přeložku dešťové usazovací nádrže v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, výkon IČ pro ÚR a SP, výkon AD a technické pomoci Objednateli včetně majetkoprávní přípravy při dodržení platných norem. Zpracování projektové dokumentace musí být koordinováno se společností NOVÁK & PARTNER, která je zhotovitelem PD „III/11533 Beroun, okružní křižovatka“ a s kterou je usazovací nádrž v kolizi. Dále také se společností SPEKTRA, která projektuje akci „Paralelní komunikace s pozemní komunikací II/605 v Berouně“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky