Veřejná zakázka: II/236 Černín, nestabilní svah-PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6413
Systémové číslo: P20V00000341
Evidenční číslo zadavatele: VZ-126/20
Datum zahájení: 13.03.2020
Nabídku podat do: 23.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/236 Černín, nestabilní svah-PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace na zajištění nestabilního svahu v k.ú. Černín u Zdic, na kterém se nachází komunikace II/236. Dále se v řešeném úseku silnice nachází dva silniční stávající propustky. PD bude zpracována ve stupni DUR, DSP a DZS/PDPS, včetně zajištění pravomocného územního/stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů a zajištění výkonu autorského dozoru (AD), při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 522 780 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky