Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝBĚR AGENTURY NA DLOUHODOBÝ TISK, BALENÍ A DISTRIBUCI PRO SCCR II
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 08.02.2018 10:00
II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.01.2018 26.01.2018 10:00
Zajištění dodávek spotřebního materiálu pro tiskárny
podlimitní Zadáno 25.01.2018 12.02.2018 09:00
III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská“ - SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2018 24.01.2018 09:00
Zajištění servisu a oprav vozidel KSÚS SK - oblast Kutná Hora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2018 24.01.2018 09:00
Servis vozidel v autoprovozu KÚ v letech 2018 až 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2018 23.01.2018 10:00
SPŠS Mělník - Stavební úpravy učeben včetně úprav bezbariérových
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2018 19.01.2018 11:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 05.02.2018 13:00
Internetové připojení KÚSK (primární a sekundární konektivita)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 30.01.2018 10:00
II/113 Mukařov – Struhařov, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2018 17.01.2018 10:00
II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A
podlimitní Zadáno 10.01.2018 05.02.2018 11:00
Meteostanice - dodávka a instalace stacionárních meteorologických stanoic
nadlimitní Zadáno 10.01.2018 06.04.2018 10:00
II/104, Davle, most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle – provizorní komunikace na mostě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.01.2018 08.01.2018 15:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka
nadlimitní Zadáno 05.01.2018 14.02.2018 10:00
II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms – provizorní zajištění v prostoru nad tratí ČD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2018 05.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016