Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/101 Kladno - Stehelčeves
podlimitní Zadáno 26.06.2018 25.07.2018 09:30
Výměna podlahy v sále školy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 11.07.2018 10:00
Oprava oken
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 11.07.2018 10:00
Obnova technologických center kraje
nadlimitní Zadáno 25.06.2018 05.10.2018 09:30
Vymalování 4 místností
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
„Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji“ – Dodávka vybavení a zprovoznění pracoviště krizového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 04.07.2018 10:00
Dodávka originálních tonerů pro doplnění skladu kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 02.07.2018 09:00
Výstavba centrální kotelny
podlimitní Zadáno 20.06.2018 24.07.2018 09:30
VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen - opětovné vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 02.07.2018 09:30
III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)
podlimitní Zadáno 18.06.2018 04.07.2018 12:30
Modernizace stínícího a tepelně izolačního systému ve venkovním a sbírkovém skleníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2018 18.06.2018 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení
podlimitní Zadáno 14.06.2018 12.07.2018 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 28.06.2018 09:00
III/01215 Květnice – Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127
podlimitní Zadáno 14.06.2018 02.07.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016