Veřejná zakázka: V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6392
Systémové číslo: P20V00000320
Evidenční číslo zadavatele: 1095/2020
Datum zahájení: 11.03.2020
Nabídku podat do: 19.03.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění terénních pracovníků se zkušenostmi s prací na archeologických výzkumech - řešení V+V projektu Zápy.

Výkopové práce na archeologických nalezištích (terénní pracovník)
- ruční začišťování ploch archeologických terénů s nářadím (škrabka, lopata, rýč, krumpáč),
- ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (motyka, lopata, rýč, krumpáč, špachtle), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených,
- ruční detailní preparace archeologických situací např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení (např. pec) s nářadím (skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených.

Skrývka půdy - jen ruční (dělník)
- ruční snižování mechanických vrstev hlíny za pomoci nářadí (motyka, lopata, rýč, krumpáč).

Přemisťování zeminy (dělník)
- ruční manipulace se zeminou získanou v případech uvedených výše (výkopové práce na archeologických nalezištích a skrývka půdy - jen ruční práce) za pomocí nářadí (lopata, rýč, kolečko).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 952 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav archeologické památkové péče středních Čech
 • IČO: 49276433
 • Poštovní adresa:
  Nad Olšinami 448
  100 00 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nad Olšinami 448
100 00 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky