Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna linolea na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 29.11.2018 14:45
Dodávka polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 26.11.2018 10:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 29.11.2018 10:00
Dodávka a instalace šatních skříní pro studenty na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2018 28.11.2018 13:00
revitalizace travních ploch
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2018 26.11.2018 10:00
oprava zpevněných ploch - chodník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2018 26.11.2018 10:00
oprava zpevněných ploch - odstavná plocha
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2018 26.11.2018 10:00
Výpočetní technika - pracovní stanice CAD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 26.11.2018 09:00
Zateplení budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 27.11.2018 13:00
Oprava osvětlení a elektroinstalace v učebnách OV ISŠT Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 23.11.2018 09:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Na Hrádku (Cerhenice)“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 26.11.2018 10:00
VÝROBA STANOVÝCH PODSAD VČETNĚ KOVOVÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 20.12.2018 10:00
oprava zdvihacího zařízení z kotelny školy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 22.11.2018 12:00
elektrický míchací kotel
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 21.11.2018 12:00
Hutní materiál pro SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 28.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016