Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhrázský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj - Tiché údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybníček u Studeného
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko - Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Automatické posuvné dveře
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 20.03.2019 13:00
Elektrická sklopná pánev 170 l
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 21.03.2019 10:00
Údržba travnatých ploch a areálu Skanzenu Vysoký Chlumec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 11:00
Oprava pokojů v přízemí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 15.03.2019 13:00
Oprava šatny 58 v budově školy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 12.03.2019 00:00
II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 29.05.2019 11:00
Oprava věžičky na budově Gymnázia Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 09:00
II/113 Mukařov - Struhařov
podlimitní Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 11:00
„MALOMETRÁŽNÍ STARTOVACÍ BYTY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A AUTORSKÝ DOZOR
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 05.03.2019 09:00
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN, VELÍŠSKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 05.03.2019 09:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Záplavy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 07.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016