Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup hutního materiálu 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 07.06.2021 12:00
II/336 Buda – Čejtice
podlimitní Zadáno 25.05.2021 09.07.2021 10:00
Zpřístupnění parku Nalžovického zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 03.06.2021 12:00
„Nákup vybavení pro zájmové kroužky – SOŠ a SOU, Neratovice, Školní 664“
podlimitní Zadáno 24.05.2021 01.07.2021 10:00
Realizace projektu Výuka na školní zahradě
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 07.06.2021 10:00
II/101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie
podlimitní Zadáno 24.05.2021 22.09.2021 10:00
Zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru pro přístavbu SOŠ a SOU Kladno v rámci IROP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 02.06.2021 12:00
II/339 Červené Janovice – Štipoklasy
podlimitní Zadáno 21.05.2021 18.06.2021 10:00
Dodávka ICT techniky pro SŠDŘ Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2021 04.06.2021 10:00
Nákup ICT vybavení
nadlimitní Zadáno 21.05.2021 02.08.2021 10:00
Oprava sociálních zařízení v 1. a 2. patře
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 01.06.2021 10:00
Zajištění bezbariérovosti - dodávka schodolezu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Nákup poukázek z FKSP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 12:00
Oprava římsy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016