Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/102 Rekonstrukce silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114 – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 11.04.2022 09:00
III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku-TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 11.04.2022 10:00
III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 TDI, BOZP a GEO
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2022 14.04.2022 10:00
III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519 – 1 přes Svinařský potok u Svinař - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2022 12.04.2022 10:00
III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice-TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2022 22.04.2022 10:00
zájezd Španělsko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2022 18.03.2022 12:00
SMLOUVA O ZÁJEZDU
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2022 18.03.2022 08:00
Dodávky uhlí do Nalžovického zámku 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2022 29.03.2022 09:00
Kulturní a sportovní pobyt zaměstnanců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2022 17.03.2022 00:00
Zateplení půdních prostor č.p.1 západní část
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2022 16.03.2022 13:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 13.04.2022 10:00
nákup 2 ks pianin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2022 15.03.2022 00:00
Kompletní zpracování mzdové a personální agendy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.03.2022 14.03.2022 16:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 28.03.2022 10:00
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, biotopy modrásků
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 28.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016