Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 26.08.2022 10:00
Dodávka a implementace softwarové řešení pro bezpečnou on-line výměnu souborů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 08.08.2022 10:00
Pořízení mikrobusu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 22.08.2022 15:00
Zámek Vidim - věž, okenní výplně horní části
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 03.08.2022 16:00
Výstavba přístřešku na botanické zahradě v Rakovníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.07.2022 22.07.2022 10:00
Poskytování servisních služeb podpory provozu, funkčnosti a dostupnosti SW aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 29.07.2022 16:00
III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II
podlimitní Zadáno 22.07.2022 12.08.2022 09:00
Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022 08.08.2022 10:00
grafické zpracování a výrobu katalogu Betlémy ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 29.07.2022 13:00
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – zabezpečení areálu školy a areálu praktické výuky
nadlimitní Zadáno 20.07.2022 07.09.2022 10:00
Nákup minisystému a projektoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 13:00
Výroba, dodávka, montáž a instalace výstavních prvků výstavy Český kras a jeho lidé
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2022 04.08.2022 14:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 02.08.2022 00:00
Vybudování lávky přes potok v areálu Skanzenu Vysoký Chlumec
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2022 19.07.2022 12:00
Výuka žáků k získání řidičského oprávnění skupiny B a C
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2022 29.07.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016