Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výměna střešní krytiny AD a výstavba schodiště na půdu v AD vč. úprav podkrovních prostor 27.09.2022
Zhotovení odpočinkových zón pro klienty 27.09.2022
Letenky - Irsko 26.09.2022
Nákup notebooků pro žáky 26.09.2022
nákup 8 PC a 1 notebooku 23.09.2022
Projekt prevence kriminality – Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2022 22.09.2022
TDS a služby koordinátora BOZP na projekt Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady-opakování 20.09.2022
Primatábor 2023 16.09.2022
Mobilní sprchovací systém k lůžku 15.09.2022
Obnova dřevěných prvků v zahradách GASK“ 15.09.2022
Kurzy pro pedagogy na téma vedení třídnických hodin se zaměřením na aktivity školské primární prevence 14.09.2022
Labská cyklostezka, úsek Týnec nad Labem – Kolín - studie proveditelnosti 14.09.2022
Přístavba výtahu a vstupního schodiště se stavebními úpravami a komunikačním propojením pavilonů 5 a 6 ul. Václavkova - PD 14.09.2022
Dílenský nábytek 13.09.2022
Oprava římsy a vybudování přípojky na veřejnou kanalizaci 13.09.2022
Výměna oken Modrý bod 13.09.2022
Elektromobil včetně příslušenství 12.09.2022
REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA - 2 12.09.2022
Sprchovací křeslo 09.09.2022
Pořízení mikrobusu 08.09.2022