Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výměna části vodovodního řadu - havárie 07.08.2023
Úložný systém pro badatelský depozitář GASK 06.08.2023
Dodávka Elektrické pece 03.08.2023
Teleskopická zástěna 03.08.2023
Figuríny pro nácvik ošetřovatelství 02.08.2023
Nákup devítimístného automobilu L2 02.08.2023
Vybavení kanceláří, společných prostor a opravy v Domově seniorů Dobříš 02.08.2023
Oprava zadního traktu objektu školy a příjezdové cesty 28.07.2023
Rekonstrukce toaleta a sprchy 28.07.2023
Modernizace učebny - stavební úpravy, dodávka nábytku a IT 26.07.2023
EPS – centralizace objektů 408, 106, 433 25.07.2023
Demolice stávajícího a pořízení nového nábytku do kabinetu tělesné výchovy a učebny č. 2 24.07.2023
Rekonstrukce a modernizace odborné učebny, přípravny a chemické laboratoře - nákup IT techniky- dodávky a stavební práce 21.07.2023
Výměna oken včetně parapetů - pavilóny A+B v domově mládeže 20.07.2023
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pazderna - opakování 18.07.2023
Výměna otvorových výplní 17.07.2023
Dodávka IT pro VR (nb a brýle) 13.07.2023
Dodávka IT pro VR (tablety) 13.07.2023
Pořízení venkovní učebny 13.07.2023
Změna technologické dispozice umývárny nádobí SPŠS Mělník 13.07.2023