Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„Realizace akustických opatření“ 13.03.2024
Sportovní cyklistický kurz Třeboň (20. 5. - 24. 5. 2024) 13.03.2024
TDI a koordinátor BOZP - IROP 11.03.2024
Dodávka a montáž svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na zahradě Centra 83 Havlíčkova 447 08.03.2024
DPSK 52_24_PBŘ_Kurovodice 08.03.2024
Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje 06.03.2024
Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje – technický dozor 06.03.2024
Protipožární dveře 05.03.2024
o zajištění rekreačního pobytu klientů v Itálii 04.03.2024
Poskytnutí konzultačních služeb, metodické a expertní podpory při vypracování Zprávy o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024 s výhledem do 2030 a v oblasti strategického plánování a řízení rozvoje kraje 04.03.2024
Interaktivní displeje 01.03.2024
DPSK 626_23_Dvouplotýnkový sporák_Kurovodice 29.02.2024
Zajištění technické podpory systému zálohování na 12 měsíců 27.02.2024
Správa, údržba a vývoj aplikací a webových služeb 21.02.2024
Výběr poskytovatele služeb: Zpracování a vedení platové agendy 2024-2025 21.02.2024
Sanace ohradní zdi 19.02.2024
Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích 16.02.2024
Ubytování a stravování - LV 2024 16.02.2024
Nástavba budovy Gymnázia Hostivice 14.02.2024
Nákup užitkového vozidla 13.02.2024