Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Open air Opera Rusalka v rámci Středočeského kulturního léta 2023 20.06.2023
Zájezd - Itálie 20.06.2023
Digitální technologie 19.06.2023
Nákup 1 ks elektricky zvedací vany GK Magic 1000 19.06.2023
Oprava rovné střechy nad jídelnou 19.06.2023
Sanace omítek suterén 19.06.2023
webové rozhraní BOOKPORT 19.06.2023
Nákup devítimístného automobilu 16.06.2023
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písčina u Tišic 16.06.2023
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Sprašová rokle u Zeměch 16.06.2023
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Všetatská černava 16.06.2023
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - přístroje 16.06.2023
Výmalba chodeb a oprava omítek 15.06.2023
Rekonstrukce a modernizace odborné učebny, přípravny a chemické laboratoře - dodávky a stavební práce 14.06.2023
Výroba, dodání a montáž školního nábytku 14.06.2023
Osobní automobil 13.06.2023
Rekonstrukce kuchyně – TDS a koordinátor BOZP 13.06.2023
Rekonstrukce a vznik učeben společensko – vědních předmětů, odborná učebna psychologie 12.06.2023
Oprava wifi sítě v 2.NP a 3.NP Domova seniorů Dobříš 09.06.2023
Venkovní posilovna (workoutové hřiště) 09.06.2023