Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výměna oken 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Horní solopyský rybník 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Minartice 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybník Vočert a Lazy 12.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování 12.06.2020
Oprava sociálního zařízení v objektu A 10.06.2020
Oprava vnitřní kanalizace 09.06.2020
Vybudování prostoru pro ukládání invalidních vozíků 09.06.2020
Vyklízecí práce u objektu na adrese Ledce 74, 273 05 Ledce (okres Kladno) 08.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Nové Vsi 08.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pahorek u Ledčic 08.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí 08.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalka u Velimi 08.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Přílepská skála 04.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slatinná louka u Velenky 04.06.2020
OPRAVA MALEB A NÁTĚRŮ INTERIÉRŮ BUDOV SOŠ A SOU DUBNO 03.06.2020
KOMPLETNÍ OPRAVA KONEKTIVITY 02.06.2020
„Pořízení osobního automobilu“ 02.06.2020
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP 01.06.2020
Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce 2020 01.06.2020