Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„II/240 Černuc, rekonstrukce mostu ev. č. 240-027 pro přívalové vody“ - PD - opakování 13.10.2022
Část C - 3D tiskárny 12.10.2022
Dodávka a implementace softwarové řešení pro bezpečnou on-line výměnu souborů 12.10.2022
Oprava střechy 12.10.2022
Posudek ekologické škody vzniklé neoprávněnou a neodbornou demontáží částí zásobníků živic včetně posouzení ekologické zátěže pozemku p. č. 884/12 a dále pozemku p. č. 877/27 v k. ú. Nesvačily u Bystřice, v majetku Středočeského kraje. 12.10.2022
Služby expertní podpory k infrastruktuře KÚ na 1 rok 12.10.2022
Cirkulární sken Středočeského kraje – návrh opatření 2022 10.10.2022
Refektář - úprava akustiky 10.10.2022
„ITI - dodávka IT a nábytku do učebny“ 07.10.2022
Nákup univerzálního osobního automobilu 07.10.2022
PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady 06.10.2022
Část A – ICT technika 05.10.2022
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kyšice - Kobyla 05.10.2022
Oprava omítek a výmalba chodby a kanceláří 03.10.2022
Rekonstrukce kuchyně - PD 03.10.2022
Pořízení automobilu pro přepravu osob - 9 míst 30.09.2022
Zajištění LVK pro studenty 30.09.2022
Nákup osobního vozidla 29.09.2022
Dodávka a montáž skleníku do školního zahradnictví 27.09.2022
PC sestavy pro 3D tisk 27.09.2022