Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Obnova hardwaru 20.03.2024
Stavební úpravy odborných učeben 20.03.2024
Zajištění prodloužení podpory produktů Symantec 20.03.2024
Dodávka a montáž 2 ks varných kotlů 19.03.2024
Rekonstrukce jídelny 5. pavilon - stavební práce II 19.03.2024
Výměna oken budovy č.p.40 19.03.2024
„Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2023“, zajištění moderátora a hudby 18.03.2024
Sportovní soupravy pro výpravu Středočeského kraje na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 18.03.2024
Zpracování projektové dokumentace a rozpočtů pro opravy a úpravy v objektech a na pozemcích RD ve Stradonicích 18.03.2024
Sportovní kurz pro žáky Itálie 2024 14.03.2024
Výměna sádrokartonových podhledů v kuchyni 14.03.2024
Dodávka a instalace klimatizační jednotky do serverovny 13.03.2024
Kompletní zpracování mzdové a personální agendy 13.03.2024
„Realizace akustických opatření“ 13.03.2024
Sportovní cyklistický kurz Třeboň (20. 5. - 24. 5. 2024) 13.03.2024
TDI a koordinátor BOZP - IROP 11.03.2024
Dodávka a montáž svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na zahradě Centra 83 Havlíčkova 447 08.03.2024
DPSK 52_24_PBŘ_Kurovodice 08.03.2024
Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje 06.03.2024
Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje – technický dozor 06.03.2024