Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, stanoviště 6430 - opakování 24.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hradiště - opakování 24.06.2021
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji 23.06.2021
Bezpečná škola 2021 - Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur 22.06.2021
Oprava plochých střech 22.06.2021
Oprava studovny 22.06.2021
Výměna podlahové krytiny a malování. 22.06.2021
Dodávka osobního automobilu 21.06.2021
Kácení poškozených dřevin, odvoz a likvidace bioodpadu v k. ú. Sadská, na adrese Lázeňská 826, Sadská 21.06.2021
Počítače 21.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně 17.06.2021
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady 16.06.2021
Nákup modulu GINIS – Insolvenční rejstřík 16.06.2021
Smlouva o zajištění dětského dne 16.06.2021
SOUp Jílové – Snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství 16.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka“ 16.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhůrka 16.06.2021
Rekonstrukce venkovního osvětlení v areálu Sadská, ul. Lázeňská čp. 826 15.06.2021
Výběr dodavatelské svářecí školy pro rok 2021 14.06.2021
VÝBĚR DODAVATELSKÉ SVÁŘECÍ ŠKOLY PRO ROK 2021 14.06.2021