Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lhotecké stráně - opakování 08.09.2023
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik 07.09.2023
Jazyková učebna 06.09.2023
Studijní pobyt Francie 06.09.2023
Výměna spojovacích dveří 05.09.2023
Nákup softwaru pro výuku žáků 01.09.2023
Vybudování PC ateliéru pro žáky oboru stavebnictví – část D konektivita II 01.09.2023
Oprava venkovního osvětlení 31.08.2023
Pracoviště pro výuku elektrooborů - chytrá domácnost 31.08.2023
Pracoviště pro výuku elektrooborů - pracovní stoly s úlohami 31.08.2023
Nákup koncertního křídla 29.08.2023
Výměna oken v budově KÚ 29.08.2023
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora 29.08.2023
Elektrická požární signalizace v areálu DPL Smečno 24.08.2023
Nákup sportovního vybavení hřiště 24.08.2023
Mobilní aplikace pro Památník Karla Čapka 23.08.2023
Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín 23.08.2023
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhrázský rybník - opakování 23.08.2023
II/109 Vranov – Chocerady, PD 22.08.2023
II/114 Živohošť most – Chotilsko, PD 22.08.2023