Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce sociálních zařízeních v budově KÚ – 4. etapa 29.12.2022
Personální, mzdové a účetní služby pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Kladno 27.12.2022
Dodávky periodického tisku v roce 2023 22.12.2022
Zajištění vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje formou e-kurzů na internetu prostřednictvím e-learningového vzdělávacího portálu na období 2023 a 2024 22.12.2022
Nákup pneu a disků pro zimní období 21.12.2022
Rámcová dohoda – odborné poradenské a konzultační služby v oblasti ICT 21.12.2022
Správa informačních technologií 21.12.2022
Stavební opravy - kulturní místnost 20.12.2022
Polohovací lůžka 19.12.2022
Rekonstrukce sportovního areálu - Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V TDS + BOZP 19.12.2022
Zajištění certifikace systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2019 19.12.2022
Zajištění licencí, podpory a služeb rozvoje pro softwarové řešení Software 602 a.s. 18.12.2022
Pořízení školního nábytku 16.12.2022
Zajištění provozu a podpory systému eDotace pro rok 2023 16.12.2022
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí pro rok 2023 - 2024 16.12.2022
Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu ze SOŠ A SOU Dubno v roce 2023 14.12.2022
Svoz komunálního a separovaného odpadu ze SOŠ a SOU Dubno v roce 2023 14.12.2022
„Elektrická požární signalizace – EPS, dodávka a montáž“ 13.12.2022
LVK Pec pod Sněžkou - Husova bouda (2. 1. - 8. 1. 2023) 13.12.2022
Nákup Apple i-pad 13.12.2022