Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Elektrická požární signalizace - EPS 25.01.2023
Zimní tábor Krkonoše 24.01.2023
Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov 23.01.2023
Rekonstrukce sportovního areálu-Dvořákovo G a SOŠE, Kralupy n/V 13.01.2023
Výstavba parkovacích ploch, I. etapa 13.01.2023
Zájezd do Londýna Windsoru 13.01.2023
Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov TDS + BOZP 11.01.2023
Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice 05.01.2023
Účetní, personální a mzdové služby pro příspěvkovou organizaci Domov Kladno - Švermov 05.01.2023
Výřez náletových dřevin, posečení travnatých ploch, odvoz a likvidace bioodpadu, včetně odvozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu z venkovních a vnitřních prostor objektu ve vlastnictví Středočeského kraje, na adrese: Melicharova 66, Unhošť 03.01.2023
Nákup kancelářského nábytku do ředitelny 31.12.2022
Výměna zdroje ohřevu TUV - tepelné čerpadlo 30.12.2022
Rekonstrukce sociálních zařízeních v budově KÚ – 4. etapa 29.12.2022
Personální, mzdové a účetní služby pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Kladno 27.12.2022
Dodávky periodického tisku v roce 2023 22.12.2022
Zajištění vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje formou e-kurzů na internetu prostřednictvím e-learningového vzdělávacího portálu na období 2023 a 2024 22.12.2022
Nákup pneu a disků pro zimní období 21.12.2022
Rámcová dohoda – odborné poradenské a konzultační služby v oblasti ICT 21.12.2022
Správa informačních technologií 21.12.2022
Stavební opravy - kulturní místnost 20.12.2022