Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Sanace - zdiva 17.04.2024
smlouva o poskytování a úhradách služeb IKT 17.04.2024
Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť 16.04.2024
Upgrade licence VMware vSAN Entrerprise pro projekt Digitální technická mapa II 16.04.2024
smlouva o dílo na vypracování architektonické studie 15.04.2024
Výměna skleněných výplní, výměna dveří 15.04.2024
Komunikační a dorozumívací zařízení pro klienty a zaměstnance 12.04.2024
Znovu do pohybu – inovace ve výuce tělesné výchovy“ - Pořízení sportovního simulátoru a trenažéru 12.04.2024
Externí administrace VZ – Územní studie krajiny VRT Podřipsko 11.04.2024
Opravy podlahových povrchů chodeb a vestibulů 11.04.2024
Příprava zadávacích podmínek veřejné zakázky na pořízení dat v projektu DTM 2 kraje 10.04.2024
Smlouva o dílo - Výstava Mistr Řezník 10.04.2024
Konzultační a kontrolní činnost při přípravě zadávací dokumentace a výběru dodavatele při administraci VZ „Příprava projektů instalace FVE na vybraných budovách SK“ 09.04.2024
Oprava šatny pro zaměstnance v 2.NP 09.04.2024
Oprava zárubní 09.04.2024
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – portál krizového řízení Středočeského kraje 08.04.2024
Smlouva o zajištění autobusové dopravy 08.04.2024
Externí administrace VZ – zajištění kybernetické bezpečnosti II 05.04.2024
Lůžkový seniorský nábytek 04.04.2024
Zajištění přezutí pneu pro letní a zimní období v roce 2024 04.04.2024