Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 1. etapa - TDS+BOZP 20.04.2020
II/115 Řevnice - Vížina, rekonstrukce - 1. etapa“ - TDS+BOZP 20.04.2020
RÁMCOVÁ DOHODA NA ODBORNÉ SLUŽBY V OBLASTI ICT 20.04.2020
Pořízení, v pořadí druhého speciálního vozidla, pro kontrolu sociálních předpisů, hmotnosti a rozměrů nákladních vozidel 14.04.2020
Část C 08.04.2020
Část E 08.04.2020
Etikety RFID 2020 08.04.2020
"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - TDS+BOZP 07.04.2020
Fortinet FortiMail 900F vč. supportu a souvisejících služeb 06.04.2020
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt 06.04.2020
Část D - Stroje do zámečnické dílny 03.04.2020
Dodávka evakuačních podložek 03.04.2020
Nové sporáky do kuchyně Domova seniorů 03.04.2020
Nákup osobního automobilu 01.04.2020
Oprava a rekonstrukce zázemí kuchyně 30.03.2020
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení 27.03.2020
Rozšíření stávajícího certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK o modul Centrální nákupy 26.03.2020
Správa školní sítě 25.03.2020
Dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty - opakování 24.03.2020
Provoz webového portálu Středočeského kraje 24.03.2020