Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Stavební opravy - šatny 24.08.2021
Dodávka vybavení centrálního depozitáře MČK IT technikou 23.08.2021
Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP“ 23.08.2021
Renovace fasády a výměna okapového systému 23.08.2021
Zahradní altán-výroba a montáž 18.08.2021
Expertní podpora infrastruktury informačního systému KÚ na 12 měsíců 17.08.2021
Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje 13.08.2021
Nákup multifunkčního zařízení pro tisk a kopírování 10.08.2021
Výměna stoupaček v budově 1 09.08.2021
Rekonstrukce výtahu do prádelny 05.08.2021
Nákup softwarových a hardwarových FortiTokens 03.08.2021
Vybavení jazykové laboratoře 03.08.2021
Nákup a instalace konvektomatu 02.08.2021
„Nákup ICT vybavení“ - SPŠS a JŠ Kolín 30.07.2021
Stavebně technické posouzení a návrh řešení sanace a hydroizolace objektu 30.07.2021
Studie proveditelnosti Cyklospojení Řevnice - Srbsko 30.07.2021
Oprava parket v učebně 28.07.2021
Výměna koberce v učebně 28.07.2021
Oprava střechy stavby bez č. e./čp. na pozemku p. č. 1448, k. ú. Milovice nad Labem 21.07.2021
Vltavská cyklistická cesta - Klecany - Kralupy studie 21.07.2021