Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vybavení školy notebooky 03.11.2022
Dodávka 5 000 ks licencí Microsoft® 365 A3 pro školy (opakování) 02.11.2022
Stavební úpravy dvou bytových jednotek v pavilonu 5 a 6 01.11.2022
„II/121 Votice kř. s III/12148 - konec obce Heřmaničky“ - PD 27.10.2022
Nákup průmyslové pračky 26.10.2022
Rekonstrukce místnosti 25.10.2022
Nákup notebooků a příslušenství v rámci programu NPO Prevence digitální propasti 24.10.2022
Oprava silnice Milovice - Boží Dar 2022 24.10.2022
Havarijní kácení podél místní komunikace Milovice-Boží Dar 2022 21.10.2022
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně 21.10.2022
LVVZ 1 2023 20.10.2022
Rekultivace pozemků v k. ú. Perštejnec 20.10.2022
SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP 20.10.2022
Technický dozor stavby a BOZP - Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram - opakování 20.10.2022
Židle do počítačových učeben 19.10.2022
PD k projektu Revitalizace bývalého hospodářského dvora velkostatku a zámeckého parku, Zámek čp. 1, Roztoky - opakování 18.10.2022
Dodávka a instalace záložního elektrického zdroje pro osobní výtah 17.10.2022
Systémová podpora produktů Esri na rok 2023 17.10.2022
Lyžařský pobyt Rakousko - Dolomity 14.10.2022
Nákup projektorů v rámci programu Zavádění inovativních metod do výuky 2021 14.10.2022