Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Hliníkové okno 02.06.2022
Renovace dveří a zárubní 01.06.2022
Outsourcing sbírkového evidenčního systému MUSEION 31.05.2022
Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín 31.05.2022
Science PC laboratory + Dotyk Středočeského kraje 30.05.2022
Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2022 30.05.2022
Průmyslová pračka 26.05.2022
Správa, údržba a vývoj aplikací a webových služeb 26.05.2022
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, biotopy modrásků 25.05.2022
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek 25.05.2022
Klimatizační jednotka v objektu DOZP 3 23.05.2022
Oprava hlavního oplocení Domova Unhošť 23.05.2022
10. AZÚR SK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve změně vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy „Změna návrhového koridoru D201 - Koridor vysokorychlostní tratě Praha–Lovosice, úsek Praha–hranice kraje 23.05.2022
Ubytování a stravování LT Olympijské putování 2022 20.05.2022
Zajištění dopravy výpravy sportovců Středočeského kraje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 19.05.2022
Nákup pracovních stanice pro GIS 18.05.2022
Výměna odpínače vysokého napětí v trafostanici 17.05.2022
Část 2 - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry 16.05.2022
Nákup serveru 12.05.2022
Nákup záložního zdroje (UPS) 12.05.2022