Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce koupelny a pokoje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 07.10.2019 12:00
Oprava komunikace - Domov Velvary
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 15.10.2019 14:00
Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2. - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 21.10.2019 09:00
Pořízení schodišťové sedačky zakřivená dráha
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 15.10.2019 10:00
Opěrná zeď na silnici II/113 v km 48,75 vpravo v obci Bílkovice u mostu ev.č. 113--014
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 11:00
Nákup tabletů, notebooků a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 12:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - Úspory energií na VÚS a BIOS- SOŠ a SOU Nymburk - objekt BIOS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 31.10.2019 10:00
II/245 Lázně Toušeň, most ev.č.245-002 - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Průběžná myčka nádobí DPKS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 10.10.2019 00:00
Projekt a výstavba trafostanice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 30.09.2019 10:00
Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 18.10.2019 10:00
Dodávka 10 nemocničních ošetřovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 15.10.2019 12:00
Vybudování kanalizační přípojky na středisku KSUS Kutná Hora - Sedlec
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 04.10.2019 10:00
III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
III/1917 Nesvačily - Strýčkovy
podlimitní Zadáno 24.09.2019 10.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016