Veřejná zakázka: III/11617, 11618 Korno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13816
Systémové číslo: P24V00000001
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0104/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.01.2024
Nabídku podat do: 22.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11617, 11618 Korno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice III/11618 spočívá v ručním vyplněním výtluků asfalt. bet ACL 16 vč. spojovacího postřiku, spojovacím postřiku asfalt. emulzí do 1,0kg/m2 a pokládce asfalt. betonu pro obrusné vrstvy ACO 16 tl. 60 mm.
Oprava silnice III/11617 je rozdělena na 2 úseky a spočívá v odfrézování živičného krytu v průměrné tl. 30mm v celé ploše (s následným odkupem recyklátu zhotovitelem), spojovací postřik emulzí v množství do 0,5 kg/m2, po obou stranách vozovky bude po vyrovnání nivelety provedeno odfrézování živičného krytu v tl. 50mm a šíři 1,2m a položen asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 50mm vč. spojovacího postřiku emulzí v množství do 0,5 kg/m2.
Na části úseku v místě lokálních poruch zjištěných po odfrézování vozovky budou závažné poruchy opraveny pod úrovní asfaltových vrstev výměnou podkladního štěrku za MZK v tl. 150 mm, případně doplnění štěrkové vrstvy se zhutněním v tl. 200mm Oprava silnic zachovává směrově stávající stopu komunikace. Trasa zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, záměrem není trasa měněna.
Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly lokálně zastiženy tyto látky (ZAS-T4) v úseku v hl. konstrukce pod 30 mm. Tudíž nebezpečný materiál konstrukce vozovky zjištěný zhotovitelem na základě provedeného vzorkování a zkoušení na přítomnost PAU dle vyhl. Č. 283/2023, bude těžený separovaně a uskladňován v souladu s platnými zák. jako nebezpečný odpad.
Součástí dodávky je čištění nezpevněných krajnic od nánosů, včetně odvozu a skládkovného a jejich zpevnění recyklátem do tl. 100mm, vodorovného značení (vodící čáry 12,5 na sil. III/11617) a ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou, provedení vzorkování a zkoušení na přítomnost PAU dle vyhl. Č. 283/2023, geodetické zaměření skutečného provedení stavby před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby včetně zaměření lokálních sanací, zjištění a vytyčení inž. sítí,
Oprava bude realizována za úplného omezení provozu dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky. Návrh, projednání a realizace DIO je součástí zakázky.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 627 475 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky