Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup virtuálního svařovacího simulátoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 11:00
Nákup 5 polohivacích lůžek s dělenou postranicí včetně antidekubitních matrací.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 11:00
II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou
nadlimitní Vyhodnoceno 06.05.2022 07.07.2022 09:00
Nákup a tvorba profesionálních fotografií a propagačního materiálu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2022 06.05.2022 10:00
Nákup dataprojektorů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2022 06.05.2022 00:00
Oprava toalet v tělocvičně 2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 15.05.2022 09:00
III/12512, Most ev.č. 12512-1 přes potok v obci Pavlovice TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 20.05.2022 10:00
III/27954 Seletice, svah
podlimitní Hodnocení 04.05.2022 27.05.2022 09:00
III/0107 - II/610 – Jenštejn – hr.hl.m.Praha (III/0107 Radonice, km 2,264 - 2,624), III/0108 - Radonice – hr.hl.m.Praha
podlimitní Hodnocení 04.05.2022 25.05.2022 09:00
III/12512, Most ev.č. 12512-1 přes potok v obci Pavlovice II
podlimitní Hodnocení 04.05.2022 25.05.2022 09:00
III/33310 hr.hl.m.Praha - Šestajovice - Dřevčice – II/610 (III/33310 Svémyslice - Dřevčice, km 6,400-8,050)
podlimitní Hodnocení 04.05.2022 26.05.2022 09:00
II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n.Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)“
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2022 01.07.2022 09:00
Science PC laboratory + Dotyk Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 20.05.2022 10:00
Údržba a oprava střechy objektu „ředitelství“, bez čp/če, jiná stavba, nacházející se na pozemku p.č.st. 305 v obci a k.ú. Středokluky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 12:00
Nákup počítačů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2022 04.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016